';

ERVARINGSKENNIS ALS EERSTE BRON
VAN EXPERTISE

De Menselijke Maatschap werkt met een combinatie van organisatie- en ervaringsadviseurs die graag met u meedenken over het benutten van ervaringskennis.

De combinatie van onze expertise kan waarde toevoegen bij verschillende vragen.

Dit kan gaan om het ontwikkelen van beleid, het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de praktijk, het doen van onderzoek naar de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid voor uw organisatie of het organiseren van een symposium of conferentie met ervaringsdeskundigen.

PUBLICATIE ‘NAAR DE MENSELIJKE MAAT’

De Menselijke Maatschap heeft een aantal praktijkverhalen over de inzet van ervaringsdeskundigheid verzameld in de publicatie ‘Naar de Menselijke Maat’.

Deze praktijkverhalen laten zien hoe ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden voor verschillende doelgroepen.

Klik hier om de publicatie ‘Naar de Menselijke Maat’ te downloaden. Wilt u liever een papieren exemplaar ontvangen, stuur dan een mail naar info@menselijkemaatschap.nl

MENSELIJKE
MAATSCHAP

De Menselijke Maatschap is een netwerk van organisatie- en ervaringsadviseurs die ervaringskennis als eerste bron van expertise gebruiken, naast professionele en wetenschappelijke kennis.

 

VOORBEELDEN VAN PRAKTIJKVRAGEN

 • U wilt gaan werken met ervaringsdeskundigheid in uw organisatie of regio.
 • U werkt met ervaringsdeskundigen en wilt het effect en de uitkomsten evalueren.
 • U wilt ervaringsdeskundigen inzetten om samen met uw professionals in complexe situaties een ander perspectief te realiseren voor huishoudens en gezinnen met hardnekkige problematiek.
 • U wilt ervaringsdeskundigheid inzetten door het netwerk van huishoudens/gezinnen beter te gaan benutten bij herstel.
 • U werkt met ervaringsdeskundigen maar er is veel uitval en verloop. U wilt weten of en hoe dat anders kan.
 • U wilt ervaringsdeskundigen inzetten bij de aanpak van armoede, schuldhulpverlening, huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd en begeleid wonen, problematiek rondom mensen met onbegrepen gedrag, verslaving en andere maatschappelijke vraagstukken.
 • U wilt uw beleid evalueren met medewerking van ervaringsdeskundigen.
 • U wilt een symposium, conferentie of workshop organiseren en hierbij ervaringsdeskundigheid benutten in uw programma.
 • U bent op zoek naar een moderator voor uw symposium of werkconferentie en ziet de meerwaarde van de combinatie van onze expertises.
 • U wilt een dag op stap met een ervaringsdeskundige of een van onze ervaringsadviseurs als sparringpartner.
 • U wilt onderzoek doen naar de mogelijkheden om ervaringskennis/deskundigen in te zetten in de toegang van het sociaal domein.
 • Of u heeft een ander vraagstuk dat u bezig houdt.

CONTACT

Wilt u meer weten, neem gerust contact op met de Menselijke Maatschap of met één van onze organisatieadviseurs of ervaringsadviseurs.

info@menselijkemaatschap.nl